Pagdating ni macarthur sa leyte


27-Mar-2016 23:23

pagdating ni macarthur sa leyte-73

Free pc sex chat no reg

Sa Leyte Gulf din nakita ang unang paggamit ng mga Hapon ng Kamikaze na eroplano.

Isang kamikaze ang bumagsak sa Australian heavy cruiser HMAS Australia noong 21 ng Oktubre, at nagplano ng suicide attack na nagsimula noong 25 ng Oktubre.

At iyon pa ngang Sa resort ay makikita ang bantayog ni Gen.

Macarthur, at anim pang iba, na mas mataas pa ng 1.5 talampakan kaysa sa totoong tangkad ng heneral.

Douglas Mac Arthur patungong Australia mula sa Corregidor sa utos ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos noong 1942, sinabi niyang "I shall return." ("Ako'y magbabalik."). Huminto ang landing barge nga 50 yarda ang layo mula sa pampang. Ito ay naging bantog at naging pang-akit sa mga turista.

Tinupad niya ang kanyang pangako nang dumating siya kasama ang isang armada na kinabibilangan ng 700 na barko na may sakay na 174,000 na sundalong Amerikano sa Red Beach, Palo, Leyte bago sumapit ang hatinggabi noong Oktubre 20, 1944. Mula doon ay lumusong na sila sa tubig paahon sa dalampasigan. Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pagdating sa Leyte.

pagdating ni macarthur sa leyte-85

kostenlos dating schweiz

Ang digmaan ng mga kaanib pwersa at ng Imperyo ng Hapon ay naganap sa Pacific Theater of World War II, na nasa karagatan ng Pilipinas sa Leyte mula 23 hanggang 26 ng Oktubre 1944.ay isa sa mga isla ng Pilipinas na may mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa.Sa isla pa lamang na ito ay makakita ka na ng humigit’ kumulang 20 mga makasaysayang pook.Naganap ang unang labanan sa Leyte noong 20 Oktubre 1944.

pagdating ni macarthur sa leyte-44

pre dating in richmond va

Isang matagumpay na pagsakop ng mga Alyadong bansa sa pulo ang naganap at naging isang mahalagang bahagi ng tuluyang pagkapanalo ng hukbong Pilipino at Amerikano sa Pilipinas.

Ang digmaan iyon ay ang huli sa isa sa malaking digmaang pandagat sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.